เกียร์มอเตอร์

เกียร์มอเตอร์ กับการใช้งานในรถมอเตอร์ไซค์

0 Comments

การใช้งานของเกียร์มอเตอร์จะมีอยู่หลายแบบให้นำไปใช้ทั้งกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์อย่างรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ ซึ่งการทำงานของเกียร์และประเภทการใช้ก็จะมีความแตกต่างกัน โดยเกียร์ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้การทำงานของเครื่องจักรรวมถึงยานพาหนะต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของยานพาหนะจะมีอยู่หลายประเภทที่ทำงานโดยใช้เกียร์เป็นส่วนประกอบ ในบทความจะกล่าวถึงเกียร์มอเตอร์ที่ใช้กับรถมอเตอร์ไซค์ว่ามีเกียร์อะไรบ้าง  เกียร์มอเตอร์ ที่ใช้กับมอเตอร์ไซค์ มีอะไรบ้าง  สำหรับเกียร์มอเตอร์ที่ใช้งานกับรถมอเตอร์ไซค์นั้น สามารถแบ่งออกได้หลายประเภทด้วยกัน ซึ่งจะกล่าวอย่างคร่าว ๆ ได้ดังนี้  เกียร์ธรรมดา เป็นเกียร์แบบสองล้อที่ใช้กระปุกลำดับ ส่วนใหญ่แล้วรถมอเตอร์ไซค์จะทำการเปลี่ยนเกียร์ แต่เกียร์ชนิดนี้จะใช้เท้าในการเหยียบซึ่งเป็นเกียร์รถมอเตอร์ไซค์โดยทั่วไป เลือกได้ทั้งแบบเกียร์หนึ่งและเกียร์สอง บางครั้งก็เข้าเกียร์สูงกว่าตามลำดับ ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนข้ามลำดับ สำหรับเกียร์มอเตอร์ที่ใช้มีทั้งที่เป็นแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ หากเป็นระบบอัตโนมัตินั้นส่วนใหญ่พบได้เพียง minibikes, สกูตเตอร์, underbones, รถจักรยานยนต์ บางคันจะมีความแปลกใหม่และสามารถกำหนดเองได้ ส่วนเกียร์แบบกึ่งอัตโนมัติ เป็นจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์อัตโนมัติ หรืออาจจะมีการส่งสัญญาณบ้างเป็นบางครั้ง ซึ่งการทำงานจะอยู่ในลักษณะเหมือนกับการทำงานแบบอัตโนมัติ เพียงแต่จะมีการใช้ระบบคลัตช์มาประกอบ พบได้กับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็ก

Recent Posts

Tags