น้ำมัน กัน สนิม

ป้องกันสนิมด้วยน้ำมันกันสนิม พร้อมแนะนำข้อควรระวังในการใช้งาน

0 Comments

สนิม คือ สภาพของโลหะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเกิดจากการทำปฏิกิริยาเคมี ซึ่งมีปัจจัยหลายๆ อย่างหลักๆ คือความร้อน น้ำและอากาศ สิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปรอบตัวเราและสิ่งเหล่านี้เองที่เป็นตัวการทำให้โลหะมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นทำให้โลหะเกิดการผุกร่อน โลหะเปลี่ยนสี นอกจากนี้เหล็กและโลหะยังสามารถเกิดสนิมได้ง่ายขึ้นด้วย รวมถึงในบางสภาวะ เช่น สภาวะที่เป็นกรดแต่เราสามารถป้องกันได้ด้วย “น้ำมันกันสนิม” ความชื้นที่ไปเกาะตัวอยู่บนผิวโลหะเป็นตัวการที่ทำให้เกิดการไหลของประจุไฟฟ้าบนผิวโลหะจากบริเวณประจุขั้วลบไปสู่ขั้วบวกซึ่งการไหลของประจุเหล่านี้เองจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่มีชื่อว่า ออกซิเดชัน เกิดขึ้นบริเวณผิวโลหะทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้จะปรากฏออกมาในรูปแบบของสนิมบนพื้นผิวของเหล็กหรือโลหะนั่นเอง ส่วนมากแล้วจะนิยมใช้น้ำมันกันสนิมแต่ต้องเลือกน้ำมันป้องกันสนิมที่มีคุณภาพเท่านั้น น้ำมันกันสนิมมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม ความชื้นอาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือเกิดขึ้นจากปัจจัยอื่นๆ ส่งผลทำให้เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทำจากโลหะเป็นสนิมได้รับความเสียหายกลายเป็นปัญหาใหญ่ทันที การเลือกน้ำมันป้องกันสนิมจะต้องเลือกน้ำมันกันสนิมในระยะยาวแม้จะมีราคาสูงแต่คุ้มค่ามากกว่า มีความหล่อลื่น ปกป้องผิวโลหะจากการกัดกร่อนในชั้นบรรยากาศ ปกป้องโลหะได้หลายประเภท โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับทะเลควรเลือกน้ำมันกันสนิมที่สามารถปกป้องได้ในระยะยาว ข้อควรระวังในการใช้งาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำมันโดยตรง หากน้ำมันกันสนิมสัมผัสผิวหนังหรือดวงตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำเปล่าหรือสบู่ โดยล้างหลายๆ รอบ

Recent Posts

Tags