นมพาสเจอร์ไรส

มาดูกันว่า นมพาสเจอร์ไรส์ เป็นนมอะไร 

0 Comments

นมพาสเจอร์ไรส์ เป็นนมชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้ดื่มไม่ต่างจากนมประเภทอื่น ๆ ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อโดยการใช้ความร้อนที่อยู่ระดับพาสเจอร์ไรซ เป็นการสลายจุลินทรีย์อันมีผลต่อโรคที่เกิดขึ้นในคน เพื่อให้นมที่ดื่มมีความปลอดภัย ช่วยลดเอนไซม์ที่ส่งผลให้นมเสื่อมเสีย หากผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน จะช่วยให้ร่างกายปราศจากเชื้อโรค ในบทความจะมากล่าวถึงนมชนิดนี้ให้ทุกคนรู้จักยิ่งกว่าเดิมว่าเป็นนมแบบใด  การผลิต นมพาสเจอร์ไรส์ มีวิธีผลิตอย่างไร  ในการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์จะมีขั้นตอนการผลิตอยู่ทั้งหมด 3 ขั้นตอน นั่นก็คือ การตรวจคุณภาพของน้ำนมดิบ การฮอโมจิไนซ์ และการพาสเจอไรส์ เมื่อปี พ.ศ. 2547 ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเกี่ยวกับกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์นมโคโดยนำความร้อนมาฆ่าเชื้อ จุดประสงค์เพื่อลดจำนวนจุลินทรีย์อันเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคให้เกิดความปลอดภัย ช่วยให้เอนไซม์ฟอสฟาเทสทำงานน้อยลง โดยจะต้องใช้เวลาและอุณหภูมิ ซึ่งสามารถกล่าวได้ดังนี้  ใช้ความร้อนในอุณหภูมิที่ต่ำ แต่ใช้เวลาในระยะที่นาน อุณหภูมิที่ใช้จะต้องไม่น้อยไปกว่า 63 องศา เวลาที่คงอยู่จะไม่เกิน 30

Recent Posts

Tags