เครื่อง กรอง ปูน

ทำไมต้องใช้ เครื่องกรองปูน ไม่มีได้ไหม สำคัญอย่างไร

0 Comments

ปูน ถือเป็นองค์ประกอบหลักในงานก่อสร้างแทบจะทุกประเภท สามารถประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างหรืองานต่อเติมได้หลากหลาย สำหรับขั้นตอนการผลิตปูน ผลิตซีเมนต์ค่อนข้างมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งต้องได้รับการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกกระบวนการ คุณภาพที่ดี ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันกับตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น นำมาซึ่งผลกำไรที่ยั่งยืน หนึ่งในเครื่องจักรที่ขาดไม่ได้เลยในกระบวนการคัดเกรดวัสดุ คือ เครื่องกรองปูน ช่วยคัดแยกสิ่งเจือปนไปจนถึงการร่อนกรอง สร้างการกระจายตัวที่สม่ำเสมอ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการถัดไป ทำไมต้องใช้ เครื่องกรองปูน เครื่องกรองปูน ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผงปูน ช่วยแยกขนาดและคัดกรองสิ่งเจือปน สิ่งสกปรกต่างๆ ไม่ให้เข้ามาสู่กระบวนการผลิต หากไม่มีเครื่องกรองปูน ก็อาจทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ นอกจากนั้นยังมีประโยชน์เรื่องการลดต้นทุนด้วยในระยะยาวด้วย ลดการจ้างแรงงาน ลดของเสียที่เกิดจากการผลิต และลดต้นทุนในด้านอื่นๆ ไม่มีเครื่องกรองปูนได้ไหม ถามว่าไม่มีเครื่องกรองปูนได้ไหม สำหรับอุตสาหกรรมผลิตปูน มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องติดตั้งเครื่องจักรชนิดนี้ หากไม่มีเครื่องกรองปูนเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต การคัดแยกสิ่งเจือปนไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

อบรม คปอ

อบรม คปอ เหมาะกับใครบ้าง รู้ก่อนอบรม 

0 Comments

ผู้ที่สงสัยว่าอบรม คปอ เหมาะกับใครบ้าง ในบทความนี้เรามีคำตอบ แต่ก่อนอื่นเรามาดูกันว่าอบรม คปอ คืออะไร มีหลักสูตรใดบ้างที่ใช้ในการอบรม เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจมากขึ้น ปัจจุบันผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม คปอ หรือนายจ้างที่ต้องการส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรม สามารถอบรมได้กับสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หลายๆ สถาบันได้ปรับหลักสูตรให้สามารถอบรมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน อบรม คปอ คืออะไร การอบรม คปอ คือ การเข้ารับการอบรมว่าด้วยหลักสูตรอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามันและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อสอนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในการทำงานของตนเอง เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาต่อยอด ปรับปรุงแผนโครงการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการณ์ต่างๆ โดยอบรมเป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง หลักสูตรการอบรม คปอ อบรม คปอ มีหลักสูตรที่ใช้อบรม

โกดัง-โรงงานให้เช่า

ปัจจัย “การเลือกโกดัง” และ โรงงาน ที่ปล่อยเช่า

0 Comments

การเลือก โกดัง-โรงงานให้เช่า นั้นมีปัจจัยที่หลากหลายอย่างมากในการเลือก ซึ่งในการเลือกนั้นไม่ใช่เพียงแค่ราคาที่ถูกอย่างเดียวเท่านั้นเราจึงจะเลือกใช้งาน แต่ว่ายังมีอีกหลากหลายปัจจัยอย่างมากด้วยเช่นกันนะครับีที่เรานั้นจะไว้เลือกในการเช่า โกดัง-โรงงานให้เช่า ดังนั้นเราจะมาดูปัจจัยสำคัญในการเลือกกันดีกว่านะครับ ว่าเรานั้นตจะต้องเลือกอย่างไรบ้าง เพื่อให้ในการเลือกโกดังนั้นมีการเลือกโกดังที่ดี และ มีมาตรฐานมากท่สุดในการใช้งาน   ใช้กับอุตสาหกรรมอะไร   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของการใช้งานนั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าเรานั้นจะเลือกใช้งานกับอุตสาหกรรมอะไร เช่นถ้าหากว่ามีการใช้สารเคมี เรานั้นอาจจะต้องดูจากหลากหลายปัจจัยทั้งในเรื่องของการระบายอากาศ และความปลอดภัย ซึ่งในการใช้งานนั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าตจุดประสงค์ในการใช้งานของเรานั้นเราใช้เพื่ออะไรเพื่อให้ในการใช้งานนั้นมีคุณภาพมากที่สุด และโกดังของเรานั้นจะได้เลือก และ รองรับการใช้งานที่ดีที่สุด   ที่ตั้งของโรงงาน   ที่ตังของโรงงานเองก็มีวคามสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันนะครับ และ เรานั้นไม่ควรจะมองข้ามในเรื่องนี้ไป เพราะว่าที่ตั้งของโรงงานนั้นจะส่งผลที่หลากหลายอย่างมามาก ยกตัวอย่างเช่น เราจะต้องการควบคุมความชื้น แต่เรานั้นกลับเลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่ให้เช่านั้นอยู่ใกล้กับแม่น้ำ หรือ ที่สูง ซึ่งนั้นจะทำให้ในการเลือกโรงงานอุตสาหกรรมนั้นผิดพลาดนะครับ ดังนั้นการเลือกที่ตั้งของโรงงานเองก็มีความสำคัญอย่างมากที่เรานั้นไม่ควรที่จะมองข้ามด้วยเช่นกัน   อายุของอาคาร   อายุของอาคารเองก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันนะครับ เพราะว่าอย่าลืมว่าในกาเลือก

นมพาสเจอร์ไรส

มาดูกันว่า นมพาสเจอร์ไรส์ เป็นนมอะไร 

0 Comments

นมพาสเจอร์ไรส์ เป็นนมชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้ดื่มไม่ต่างจากนมประเภทอื่น ๆ ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อโดยการใช้ความร้อนที่อยู่ระดับพาสเจอร์ไรซ เป็นการสลายจุลินทรีย์อันมีผลต่อโรคที่เกิดขึ้นในคน เพื่อให้นมที่ดื่มมีความปลอดภัย ช่วยลดเอนไซม์ที่ส่งผลให้นมเสื่อมเสีย หากผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน จะช่วยให้ร่างกายปราศจากเชื้อโรค ในบทความจะมากล่าวถึงนมชนิดนี้ให้ทุกคนรู้จักยิ่งกว่าเดิมว่าเป็นนมแบบใด  การผลิต นมพาสเจอร์ไรส์ มีวิธีผลิตอย่างไร  ในการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์จะมีขั้นตอนการผลิตอยู่ทั้งหมด 3 ขั้นตอน นั่นก็คือ การตรวจคุณภาพของน้ำนมดิบ การฮอโมจิไนซ์ และการพาสเจอไรส์ เมื่อปี พ.ศ. 2547 ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเกี่ยวกับกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์นมโคโดยนำความร้อนมาฆ่าเชื้อ จุดประสงค์เพื่อลดจำนวนจุลินทรีย์อันเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคให้เกิดความปลอดภัย ช่วยให้เอนไซม์ฟอสฟาเทสทำงานน้อยลง โดยจะต้องใช้เวลาและอุณหภูมิ ซึ่งสามารถกล่าวได้ดังนี้  ใช้ความร้อนในอุณหภูมิที่ต่ำ แต่ใช้เวลาในระยะที่นาน อุณหภูมิที่ใช้จะต้องไม่น้อยไปกว่า 63 องศา เวลาที่คงอยู่จะไม่เกิน 30

ทำความรู้จักกับเป้อุ้มเด็กยี่ห้อไหนดี 2565 

0 Comments

อาจจะกล่าวได้ว่าการใช้เป้อุ้มเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะว่าคืออุปกรณ์ประหยัดแรง สำหรับเด็กๆ ที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้อุ้ม หรือบางคนที่มีความจำเป็นต้องพาลูกน้อยไปพบแพทย์ ไปโรงพยาบาลเพื่อจะฉีดวัคซีน ก็จะต้องมีลักษณะของกระเป๋า ที่ทำให้คุณแม่และคุณพ่อสามารถดูแลประคับประคองลูกน้อยได้ดีกว่าเดิม อย่างไรก็ดี เป้อุ้มเด็กยี่ห้อไหนดี 2565 ยังคงเป็นคำถามคาใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่หลายๆ ท่าน ส่วนหนึ่งก็เพราะว่านวัตกรรมเป้อุ้มเด็กมีหลายๆ แบบ แต่ละแบบก็มีความแตกต่างกันออกไป เป้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราจะต้องพาเด็กไปในสถานที่ต่างๆ นั่นเอง โดยเป็นการพาไปทำกิจกรรมส่วนตัว หรือว่าทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับการเติมเต็มความคล่องตัวนั่นเอง  เหตุผลที่พ่อแม่ควรจะไตร่ตรองก่อนซื้อเป้อุ้มเด็กยี่ห้อไหนดี 2565   การเลือกเป้อุ้มเด็กคือสิ่งที่สำคัญอย่างมาก โดยเป้อุ้มเด็กเป็นตัวเลือกสำหรับผ่อนแรง และทำให้การอุ้มนั้นลดความเหน็ดเหนื่อยได้เป็นอย่างดี ยิ่งใครที่เคยอุ้มลูกมาเป็นเวลานาน ก็จะรู้ได้อย่างชัดเจนเลยว่าการอุ้มเด็กนั้นเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างมาก และอาจจะส่งผลให้เด็กๆ เล่นซนได้หากว่าไม่ระมัดระวัง การสะพายเป้สำหรับอุ้มเด็กนั้นจะทำให้พ่อและแม่มีมือสำหรับหยิบของต่างๆ ได้แบบง่ายดายเลยทีเดียว  ประโยชน์ของเป้  การมีเป้อุ้มเด็กดีต่อคุณพ่อคุณแม่อย่างไร หลายๆ คนอาจจะเกิดคำถาม

สวัสดิการ พนักงาน cp all

บริษัท ที่ไม่มีสวัสดิการเหล่านี้ เราไม่ควรที่จะเลือก

0 Comments

เรื่องของสวัสดิการนั้นเป้นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าเป้นเรื่องของสิทธิประโยชน์ และ เรื่องสำคัญสำหรับชีวิตประจำวันด้วยเช่นกัน ซึ่งในเรื่องของสวัสดิการนั้นหลายคนนั้นมักจะมองข้าม และ ไม่ได้ ศึกษาก่อนที่จะเข้าทำงานในองกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเพราะว่าบริษัท หรือ องกรณ์ต่าง ๆ นั้นต่างก็มีสวัสดิการที่แตกต่างกันเช่น สวัสดิการ พนักงาน cp all  ก็จะมีสวัสดิการที่หลากหลายกว่าบางบริษัท ดังนั้นเราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าสวัสดิการแบบไหนที่ถ้าหากว่าไม่มี นั้นเราจะไม่ควรเลือก หรือ ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าทำงานของเรา   ไม่มีสวัสดิการในส่วนของครอบครัว   ปัจจุบันนั้นสวัสดิการต่าง ๆ นั้นจะดูแล และคลอบคลุมในส่วนของครอบครัวของพนักงานคนนั้น ๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในสวัสดิการที่ส่วนมากนั้นจะมีเกือบทุกองกรณ์ยกตัวอย่างเช่น สวัสดิการ พนักงาน cp all หรือ

เกียร์มอเตอร์

เกียร์มอเตอร์ กับการใช้งานในรถมอเตอร์ไซค์

0 Comments

การใช้งานของเกียร์มอเตอร์จะมีอยู่หลายแบบให้นำไปใช้ทั้งกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์อย่างรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ ซึ่งการทำงานของเกียร์และประเภทการใช้ก็จะมีความแตกต่างกัน โดยเกียร์ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้การทำงานของเครื่องจักรรวมถึงยานพาหนะต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของยานพาหนะจะมีอยู่หลายประเภทที่ทำงานโดยใช้เกียร์เป็นส่วนประกอบ ในบทความจะกล่าวถึงเกียร์มอเตอร์ที่ใช้กับรถมอเตอร์ไซค์ว่ามีเกียร์อะไรบ้าง  เกียร์มอเตอร์ ที่ใช้กับมอเตอร์ไซค์ มีอะไรบ้าง  สำหรับเกียร์มอเตอร์ที่ใช้งานกับรถมอเตอร์ไซค์นั้น สามารถแบ่งออกได้หลายประเภทด้วยกัน ซึ่งจะกล่าวอย่างคร่าว ๆ ได้ดังนี้  เกียร์ธรรมดา เป็นเกียร์แบบสองล้อที่ใช้กระปุกลำดับ ส่วนใหญ่แล้วรถมอเตอร์ไซค์จะทำการเปลี่ยนเกียร์ แต่เกียร์ชนิดนี้จะใช้เท้าในการเหยียบซึ่งเป็นเกียร์รถมอเตอร์ไซค์โดยทั่วไป เลือกได้ทั้งแบบเกียร์หนึ่งและเกียร์สอง บางครั้งก็เข้าเกียร์สูงกว่าตามลำดับ ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนข้ามลำดับ สำหรับเกียร์มอเตอร์ที่ใช้มีทั้งที่เป็นแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ หากเป็นระบบอัตโนมัตินั้นส่วนใหญ่พบได้เพียง minibikes, สกูตเตอร์, underbones, รถจักรยานยนต์ บางคันจะมีความแปลกใหม่และสามารถกำหนดเองได้ ส่วนเกียร์แบบกึ่งอัตโนมัติ เป็นจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์อัตโนมัติ หรืออาจจะมีการส่งสัญญาณบ้างเป็นบางครั้ง ซึ่งการทำงานจะอยู่ในลักษณะเหมือนกับการทำงานแบบอัตโนมัติ เพียงแต่จะมีการใช้ระบบคลัตช์มาประกอบ พบได้กับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็ก

หางาน กรุงเทพ

ก่อนหางาน กรุงเทพ ต้องคิดถึงอะไรบ้าง 

0 Comments

ต้องบอกเลยว่าการหางานในต่างจังหวัดไม่ใช่เรื่องง่ายดายอย่างที่หลายๆ คนคิดเอาไว้ ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าการหางานที่ต่างจังหวัดจะต้องมีเรื่องให้คิดถึงอยู่ตลอดเวลา  เพราะตำแหน่งงานที่ต่างจังหวัดเองก็ค่อนข้างจะน้อยอีกด้วย อย่างไรก็ดี หากว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากหางาน กรุงเทพทำสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงนั้นมีดังต่อไปนี้  1.ค่าที่พัก  สำหรับเรื่องแรกที่หลายๆ คนควรทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดก่อนหางาน กรุงเทพก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของค่าที่พัก หากว่าใครที่เป็นคนต่างจังหวัดด้วยแล้ว ค่าที่พักของการเช่าหออยู่ก็คือสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยทีเดียว  อย่างไรก็ดี แม้ว่าหอพักในกรุงเทพจะมีราคาไม่แพง แต่เราก็ต้องดูสภาพของหอพักด้วยว่าเราสามารถรับไหวหรือไม่ อย่างไร เพราะบ่อยครั้งที่เราไม่สามารถรับสภาพหอพักได้ไหวแต่อย่างใด ซึ่งในปัจจุบันนี้มีคอนโดรายวันให้เช่าอีกเช่นกัน หากว่าเป็นแบบนั้น จะมีสภาพห้องที่ดีกว่า และเหมาะสมกับการพักผ่อนมากกว่าหอพัก โปรดพึงระลึกเอาไว้ด้วยว่าหอพักที่ราคาถูกๆ นั้นก็หมายความว่าคุณจะต้องเสี่ยงกับเพื่อนบ้านหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี หรือว่าไม่ปลอดภัย เป็นต้น  2.ค่าเดินทาง  ในกรุงเทพ ค่าเดินทางไม่ใช่ของราคาถูกแต่อย่างใด ตรงกันข้าม ค่าเดินทางของกรุงเทพมหานครมีราคาที่แพงมาก อาจจะกล่าวได้ว่าแพงจนติดอันดับโลกเลยก็ว่าได้ ดังนั้นจะดีกว่าหรือไม่หากว่าเราจะเลือกคิดคำนึงหรือว่าชั่งใจเสียก่อน ว่าเราจะรับค่าเดินทางไหวหรือไม่ อย่างไร

ตู้ MDB

ตู้ MDB คืออะไรทำหน้าที่อะไร อุปกรณ์สำคัญในตู้มีอะไรบ้าง

0 Comments

ตู้ MDB เป็นหัวใจที่สำคัญของโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่อาคารอพาร์ทเม้นต์ทั้งหลาย เพราะเป็นตัวที่ควบคุมเกี่ยวกับแผงการจ่ายไฟทั้งหมด ปรกติเราจะไม่เห็นบ่อยเท่าไหร่ตามบ้านเรือนทั่วไป แต่ถ้าใครที่เคยสังเกตห้องควบคุมในอาคารใหญ่ๆ หรือว่าในห้าง จะสังเกตว่าทุกที่มีตู้ไฟประเภทนี้ทั้งสิ้น เพื่อให้ทุกท่านหายสิ้นความสงสัย เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักเกี่ยวกับตู้ประเภทนี้ ว่ามีหน้าที่อะไร พร้อมกับอุปกรณ์ที่สำคัญในตู้ ว่ามีอะไรบ้าง  หน้าที่หลักของ ตู้ MDB  สำหรับหน้าที่การทำงานของตู้ไฟ ต้องบอกว่ามีหน้าที่หลายอย่างพอสมควร ที่จะเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือ  ทำหน้าที่ในการจ่ายไฟ  เครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ไฟฟ้า ในแต่ละห้อง แต่ละบ้าน ก็จะมีการควบคุมจากตู้ไฟแทบทั้งหมด ที่จะทำหน้าที่จ่ายไฟไปให้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่เข้ามาครั้งแรก จะไม่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน จะต้องผ่านตู้ไฟก่อน แล้วค่อยจ่ายไฟทีหลัง เพื่อให้ได้แรงดันที่เหมาะสมกับที่จะใช้  แจ้งสถานะของการทำงาน  นอกจากจะทำหน้าที่ในการจ่ายไฟแล้ว

ดูหนัง

สื่อบันเทิงสามารถที่จะหาดูได้หลายช่องทาง

0 Comments

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของสื่อบันเทิงนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีอย่างมากที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญมากๆจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสื่อบันเทิงนั้นจะช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่มีความสุขในชีวิตได้อย่างมากเลย เราสามารถที่จะหาความสุขได้หลากหลายช่องทางเลยของการดูสื่อบันเทิง                 เพราะว่าสื่อบันเทิงนั้นจะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยทำให้เราและอีกหลายๆคนนั้นมีความจรรโลงใจและไม่เครียดกันอย่างยิ่ง ดังนั้นเราเองก็จะต้องให้ความสนใจและอย่ามองข้ามไปเลยเพื่อที่ตัวเราเองจะได้มีความสุขในชีวิตอีกด้วย เพราะสื่อบันเทิงนั้นเราสามารถที่จะเลือกดูได้หลายช่องทางด้วยกัน                 ไม่ว่าจะเป็นในด้านเคเบิลทีวีหรืออินเตอร์เน็ตนั้นก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีกับเราเองอย่างยิ่งเลย ดังนั้นเราก็ควรที่จะเลือกดูรายการที่เราชื่นชอบเพื่อที่จะได้มีเรื่องที่ดีๆนั้นเกิดขึ้นกับเราเองอย่างยิ่งด้วย เพราะคนเราถ้าเครียดมากๆแล้วไม่มีที่ผ่อนคลายเลยก็จะมีแต่แย่กับแย่อีกด้วย                 เราสามารถที่จะเลือกดูรายการบันเทิงได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นรายการตลกหกฉาก หรือรายการของรายการเวิร์คพ้อยที่ให้ความเพลิดเพลินได้อย่างมากมาย หรือแม้แต่รายการร้องข้ามกำแพงเพียงแค่เราได้ลุ้นว่าเราทายใครอันนี้ก็จะยิ่งดีต่อเราเองอย่างยิ่งเลย                 เรื่องของสื่อบันเทิงนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราเองก็จะมองข้ามไปไม่ได้อะไรที่ดีๆจะยิ่งเกิดขึ้นกับเราแม้แต่ความสุขก็จะยิ่งเกิดขึ้นกับเราเองได้อย่างยิ่งเลย หากเรามีช่องทางไหนที่พอสามารถที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้มีเสียงหัวเราะหรือมีความสุขได้นั้นก็จะดีต่อเราเองดังนั้นเรื่องไหนที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้ก็อย่ามองข้าม อย่างน้อยก็ช่วยทำให้ชีวิตของเรานั้นยิ่งไม่เครียดแล้วก็ยิ่งสุขใจได้อีกด้วย                 หากเรารู้จักที่จะเรียนรู้แล้วใส่ใจกับเรื่องของสื่อบันเทิงแล้วนั้นชีวิตของเราก็จะไม่เครียดอีกด้วย เพราะคนเราจะต้องมีความสุขในชีวิตมากๆเพราะคนเราถ้าไม่มีความสุขในชีวิตเลยจะยิ่งแย่อย่างที่สุดเพราะเราจะมีความไม่สบายใจอย่างที่สุดด้วย ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องรักตัวเองมากๆและหาเสียงหัวเราให้แก่ตนเองจะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะอะไรที่ดีๆจะยิ่งเกิดขึ้นกับเราเองด้วย หากเราชอบสื่อบันเทิงในด้านไหนก็เลือกดูได้ตามสะดวกเลยเพื่อสิ่งที่ดีจะได้เกิดกับตัวเองอย่างมากด้วยกัน

Recent Posts

Tags