เกียร์มอเตอร์ กับการใช้งานในรถมอเตอร์ไซค์

0 Comments

เกียร์มอเตอร์

การใช้งานของเกียร์มอเตอร์จะมีอยู่หลายแบบให้นำไปใช้ทั้งกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์อย่างรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ ซึ่งการทำงานของเกียร์และประเภทการใช้ก็จะมีความแตกต่างกัน โดยเกียร์ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้การทำงานของเครื่องจักรรวมถึงยานพาหนะต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของยานพาหนะจะมีอยู่หลายประเภทที่ทำงานโดยใช้เกียร์เป็นส่วนประกอบ ในบทความจะกล่าวถึงเกียร์มอเตอร์ที่ใช้กับรถมอเตอร์ไซค์ว่ามีเกียร์อะไรบ้าง 

เกียร์มอเตอร์ ที่ใช้กับมอเตอร์ไซค์ มีอะไรบ้าง 

สำหรับเกียร์มอเตอร์ที่ใช้งานกับรถมอเตอร์ไซค์นั้น สามารถแบ่งออกได้หลายประเภทด้วยกัน ซึ่งจะกล่าวอย่างคร่าว ๆ ได้ดังนี้ 

  • เกียร์ธรรมดา เป็นเกียร์แบบสองล้อที่ใช้กระปุกลำดับ ส่วนใหญ่แล้วรถมอเตอร์ไซค์จะทำการเปลี่ยนเกียร์ แต่เกียร์ชนิดนี้จะใช้เท้าในการเหยียบซึ่งเป็นเกียร์รถมอเตอร์ไซค์โดยทั่วไป เลือกได้ทั้งแบบเกียร์หนึ่งและเกียร์สอง บางครั้งก็เข้าเกียร์สูงกว่าตามลำดับ ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนข้ามลำดับ สำหรับเกียร์มอเตอร์ที่ใช้มีทั้งที่เป็นแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ หากเป็นระบบอัตโนมัตินั้นส่วนใหญ่พบได้เพียง minibikes, สกูตเตอร์, underbones, รถจักรยานยนต์ บางคันจะมีความแปลกใหม่และสามารถกำหนดเองได้ ส่วนเกียร์แบบกึ่งอัตโนมัติ เป็นจักรยานยนต์แบบมีคลัทช์อัตโนมัติ หรืออาจจะมีการส่งสัญญาณบ้างเป็นบางครั้ง ซึ่งการทำงานจะอยู่ในลักษณะเหมือนกับการทำงานแบบอัตโนมัติ เพียงแต่จะมีการใช้ระบบคลัตช์มาประกอบ พบได้กับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็ก ยกตัวอย่างเช่น underbones, minibikes, ฮอนด้าซูเปอร์ Cub, สกูตเตอร์ หรือรถจักรยานยนต์ประเภทอื่น ๆ ที่มีขนาดเล็ก 
  • เกียร์ถอยหลัง เป็นเกียร์ที่พบได้กับรถจักรยานยนต์ซึ่งมีขนาดใหญ่ เช่น รถขนาดเกิน 800 ปอนด์ หรือ 360 กิโลกรัม ซึ่งบางครั้งผู้ขับไม่สามารถถอยหลังได้ บางยี่ห้อก็ไม่ได้ใช้เกียร์ถอยหลังจริง เพียงแต่มีลักษณะการทำงานที่คล้ายกัน โดยเป็นการสตาร์ทรถที่หากกลับด้านแล้ว หน้าที่จะเหมือนกับการใช้เกียร์มอเตอร์ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้ทำงานทั้งที่ผู้ขับขี่ไม่ได้ตั้งใจ ลดอุบัติเหตุ ควบคุมง่ายกว่าเดิม ในการถอยหลังจะมีสวิตช์ควบคุมซึ่งแยกออกจากกัน ยกตัวอย่างคือ การดึงตัวสลับที่อยู่ส่วนหัวถังน้ำมันเมื่อตำแหน่งของเกียร์หลักอยู่ตรงกลาง 

จะเห็นว่าเกียร์มอเตอร์ที่ให้กับมอเตอร์ไซค์มีการใช้งานที่แตกต่างกันตามประเภทของรถซึ่งมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสกูตเตอร์, minibikes, รถจักรยานยนต์, underbones และรถรุ่นอื่น ๆ ซึ่งแม้ว่าจะมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนยุ่งยาก แต่ก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้ขับขี่และความสะดวกในการขับไม่ให้รู้สึกว่าเป็นการขับยากจนเกินไป หากมีความรู้ด้านเกียร์มอเตอร์ก็จะช่วยให้สามารถขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Tags:

Recent Posts

Tags