อบรม คปอ เหมาะกับใครบ้าง รู้ก่อนอบรม 

0 Comments

อบรม คปอ

ผู้ที่สงสัยว่าอบรม คปอ เหมาะกับใครบ้าง ในบทความนี้เรามีคำตอบ แต่ก่อนอื่นเรามาดูกันว่าอบรม คปอ คืออะไร มีหลักสูตรใดบ้างที่ใช้ในการอบรม เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจมากขึ้น ปัจจุบันผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม คปอ หรือนายจ้างที่ต้องการส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรม สามารถอบรมได้กับสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หลายๆ สถาบันได้ปรับหลักสูตรให้สามารถอบรมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

อบรม คปอ คืออะไร

การอบรม คปอ คือ การเข้ารับการอบรมว่าด้วยหลักสูตรอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามันและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อสอนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในการทำงานของตนเอง เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาต่อยอด ปรับปรุงแผนโครงการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการณ์ต่างๆ โดยอบรมเป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง

หลักสูตรการอบรม คปอ

อบรม คปอ มีหลักสูตรที่ใช้อบรม ประกอบไปด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่

  • การบริหารคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการให้เกิดประสิทธิภาพ
  • กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  • บทบาทหน้าที่ของ คปอ หรือ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

ผู้ที่ผ่านการอบรม คปอ จะได้รับวุฒิบัตรอย่างเป็นทางการ โดยสามารถนำไปสมัครตำแหน่ง คปอ ในสถานประกอบกิจการต่อไปได้

อบรม คปอ เหมาะกับใคร?

เชื่อว่าเป็นคำถามที่หลายคนสงสัย หลักสูตรการอบรม คปอ เหมาะกับใคร โดยเหมาะกับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ ที่มีลูกจ้าง 50 คนขึ้นไปและทำงานในสายงานด้านความปลอดภัย แม้ว่า คปอ จะไม่ได้กำหนดเรื่องข้อบังคับหรือคุณสมบัติเหมือนตำแหน่ง จป อื่นๆ แต่การคัดเลือกในสถานประกอบการ จะมีรูปแบบการคัดเลือก ได้แก่

  • คปอ ที่เป็นผู้แทนนายจ้าง มาจากการแต่งตั้งของนายจ้าง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องผ่านการอบรม คปอด้วย
  • คปอ ที่เป็นผู้แทนลูกจ้าง มาจากการแต่งตั้งของลูกจ้าง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องผ่านการอบรม คปอด้วย
  • คปอ ที่เป็นเลขานุการ มาจาก จป เทคนิคขั้นสูง หรือ จป วิชาชีพ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องผ่านการอบรม คปอด้วย

เมื่อธุรกิจเข้าข่ายตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 จำเป็นต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ หรือ คปอ มิเช่นนั้น นายจ้างจะถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ ความปลอดภัย แต่การจะมีคปอ ได้นั้น ผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่ว่าจะมาจากการคัดเลือกรูปแบบไหนจะต้องผ่านการอบรม คปอ มาแล้วทั้งสิ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้และความเข้าใจ สามารถพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จนนำมาสู่ความปลอดภัยในการทำงานซึ่งเกิดผลดีทั้งต่อองค์กรและตัวพนักงาน

Tags:

Recent Posts

Tags