บริษัท ที่ไม่มีสวัสดิการเหล่านี้ เราไม่ควรที่จะเลือก

0 Comments

สวัสดิการ พนักงาน cp all

เรื่องของสวัสดิการนั้นเป้นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าเป้นเรื่องของสิทธิประโยชน์ และ เรื่องสำคัญสำหรับชีวิตประจำวันด้วยเช่นกัน ซึ่งในเรื่องของสวัสดิการนั้นหลายคนนั้นมักจะมองข้าม และ ไม่ได้ ศึกษาก่อนที่จะเข้าทำงานในองกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเพราะว่าบริษัท หรือ องกรณ์ต่าง ๆ นั้นต่างก็มีสวัสดิการที่แตกต่างกันเช่น สวัสดิการ พนักงาน cp all  ก็จะมีสวัสดิการที่หลากหลายกว่าบางบริษัท ดังนั้นเราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าสวัสดิการแบบไหนที่ถ้าหากว่าไม่มี นั้นเราจะไม่ควรเลือก หรือ ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าทำงานของเรา  

ไม่มีสวัสดิการในส่วนของครอบครัว  

ปัจจุบันนั้นสวัสดิการต่าง ๆ นั้นจะดูแล และคลอบคลุมในส่วนของครอบครัวของพนักงานคนนั้น ๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในสวัสดิการที่ส่วนมากนั้นจะมีเกือบทุกองกรณ์ยกตัวอย่างเช่น สวัสดิการ พนักงาน cp all หรือ บริษัทอื่น ๆ ซึ่งสวัสดิการในส่วนนี้นั้นก็มีความสำคัญอย่างมาก จะดูแลมากหรือน้อยขนาดไหนนั้นก็ขึ้นอยู่บริษัทนั้น ๆ  เช่นดูแลค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียน หรือ ดูแลในส่วนของค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว และ ดูและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในงานต่าง ๆ หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทด้วยนั้นเอง  

สวัสดิการส่วนตัวของพนักงาน  

สวัสดิการส่วนตัวของพนักงานเองก้มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันนะครับ เพราะว่าตัวพนักงานนั้นเป็นอีกหนึ่งในความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ที่จะมีการขับเคลื่อน ให้อึตสาหกรรม หรือ องกรณ์นั้นเติบโตขึ้น ดังนั้นในส่วนของสวัสดิการส่วนตัวเองก็นับว่ามีความสำคัญอย่างมากที่เรานั้นไม่ควรที่จะมองข้ามด้วยเช่นกัน เนื่องจากว่าบางทีนั้นอาจจะไม่มีการดูแล และ คลอบคลุมในส่วนที่หลากหลาย ดังนั้นควรจะตรวจสอบ สวัสดิการส่วนตัวของตัวเองว่ามีการดูแลคุ้มครอง และ เอื้อประโยชน์ให้กับเราขนาดไหน เช่นดูแลเราเมื่อเจ็บป่วยหรือไม่มีการสำรองค่าใช้จ่าย สวัสดิการวันหยุด วันลาต่าง ๆ  

สวัสดิการการลงทุนเพื่อการเติบโต  

สวัสดิการเพื่อการลงทุนเองก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งในสวัสดิการที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราว่าหลายคนนั้นจะมองข้ามแต่ว่าสวัสดิการเพื่อการลงทุนนั้นจะส่งผลดีต่อเราในอนาคตอย่างมากเลยนะครับ ยกตัวอย่างเช่น กองทุนสำรอง ที่จะหักเงินจากรายได้ของเราและนำไปฝากไว้ เพื่อที่จะเป็นเงินทุนของเราในอนาคตนั้นมีมากขึ้น และ สามารถสร้างตัวจากเงินก้อนของเงินในส่วนนี้ได้ด้วยเช่นกัน  

สวัสดิการหากว่าเราเสียชีวิต และ อุบัติเหตุ  

แน่นอนว่าเรื่องของการเสียชีวิต และ อุบัติเหตุนั้นถือว่าสำคัญอย่างมาก และ เรานั้นไม่ควรที่จะมองข้ามในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งการที่เรานั้น ไม่มองข้ามในส่วนนี้นั้นจะส่งผลดีกับเราอย่างมาก เพราะว่าบางทีเรานั้นอาจจะเกิดอุบัติที่ไม่คาด คิดและ ส่งผลให้รายได้ของเราขาดหายได้ จนส่งให้คนข้างหลังเราลำบากไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นในเรื่องนี้นั้นจึงสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของ “สวัสดิการ” นั้นมีความสำคัญอย่างมาก และ เรานั้นไม่ควรที่จะมองข้ามในส่วนนี้ไปเด็ดขาดเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากสำหรับตัวเราในการเข้าทำงานที่งองกรณ์ต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  

Tags:

Recent Posts

Tags