Photo: Moscow May 2016

harvey01

harvey02

harvey03

harvey04

harvey05

harvey06

harvey07

harvey08

harvey09

harvey10

harvey11

harvey12

harvey13

harvey13b

harvey14

harvey15

harvey16

harvey17

harvey18

Photos Sasha Tessio (colour), Alexandra Lazutina (black/white)